Οργανόγραμμα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗ.Μ.ΤΟ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ: ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ
ΝΥΔΡΙΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΗ
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ: ΑΓΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
΄Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ: ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΓΑΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ: ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ