Το Ημερολόγιο της ΝΟ.Δ.Ε. Λευκάδος για το 2017

Το φετινό ημερολόγιο της ΝΟ.Δ.Ε. Λευκάδος για το 2017 είναι έτοιμο.